พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา ผบ.ป.๓ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการใน บก. และ ร้อย.บก.ป.3 ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.ป.3 อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา ผบ.ป.๓ พร้อมด้วย พ.อ.ปิยะพนห์ ฐิตวัฒนานนท์ รอง ผบ.ป.๓ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หน่วยฝึก ป.พัน.๓ และ ป.พัน.๑๐๓ อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.ปิยะพนห์ ฐิตวัฒนานนท์ รอง ผบ.ป.๓ เป็นประธานการเรียกพลกำลังสำรองเพื่อตรวจสอบ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.ป.๓ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.
  เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ พ.อ.ปิยะพนห์ ฐิตวัฒนานนท์ รอง ผบ.ป.๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติโครงการปั่น ๘๔ วัน ๑,๐๘๔ กม. เพื่อแม่ของแผ่นดิน ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำฯ ร.๙ อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา ผบ.ป.๓ ต้อนรับคณะชุดตรวจกิจการอนุศาสนาจารย์ทหารบก ณ บก.ป.๓ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา ผบ.ป.๓ เป็นประธานเปิดการตรวจสภาพพร้อมรบฝึก การฝึก กรม ม.ฉก.ทภ.๒ ณ สนามฝึก ป.พัน.๑๐๓ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. (ห้วงการฝึก ๑๒-๑๙ พ.ค.๕๙ จว.ข.ก.)